Gas Technology and Renewable Energy

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanych przez nas studiach podyplomowych „Gas Technology and Renewable Energy (Technologie Gazowe i Energetyka Odnawialna) przygotowywanych w ramach projektu „Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju

Organizator:
Politechnika Poznańska
Katedra Techniki Cieplnej
Laboratorium Technologii Gazowych
ul. Piotrowo 3, 60-965 POZNAŃ

Kierownik:
dr inż. Rafał Ślefarski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego