Przemysłowe Technologie Gazowe i Energetyka Odnawialna

Zapraszamy na studia podyplomowe „Przemysłowe Technologie Gazowe i Energetyka Odnawialna”.

Więcej szczegółów możecie Państwo uzyskać kontaktując się z nami:

dr inż. Rafał Ślefarski
e-mail: rafal.slefarski@put.poznan.pl
tel. 61 665 21 35

mgr inż. Przemysław Grzymisławski
e-mail: przemyslaw.grzymislawski@doctorate.put.poznan.pl
tel. 61 665 21 35

lub na kolejnych stronach.