Gas Technology and Renewable Energy

 Cel studiów

Studia na specjalności  Gas Technology and Renewable Energy są adresowane do osób, które zainteresowane są pracą w przedsiębiorstwach sektora gazowniczego i energetycznego, zajmujących się energetyką cieplną, technologiami gazów ze szczególnym uwzględnieniem gazów ziemnych i innych palnych.

Wiedza zdobyta w ramach studiów doskonale przygotuje kadry do przebudowy polskiej energetyki i umożliwi zrozumienie zastosowania energii odnawialnych w sposób ekonomiczny – wspomagany gazem ziemnym.

 Nakazem chwili i najważniejszym działaniem gospodarczym dla Polski na najbliższe lata jest oparcie rozwoju energetycznego na zwiększeniu zużycia  gazu ziemnego. Od dużej energetyki zawodowej, opartej na blokach parowo-gazowych typu CCGT (Combine Cycle Gas Turbine) aż po układy kogeneracyjne, oparte na silnikach gazowych to najważniejszy kierunek jej rozwoju w Europie i Polsce. Powinien on być wsparty energią solarną, wiatrową oraz geotermalną.

Energetyka odnawialna ma wady, jest trudna do zastosowania z uwagi na niestabilność produkcji

i koszty, ale we współpracy z technologiami gazowniczymi, co powoduje obniżenie ceny – bardzo obiecująca.

Studia

Laboratorium Technologii Gazowych (LTG) na Politechnice Poznańskiej, w którym będą odbywały się zajęcia laboratoryjne jest wyposażone w sprzęt badawczy i stoiska pomiarowe o wartości przekraczającej 5 mln zł. Dzięki współpracy z polskimi i międzynarodowymi firmami gazowniczymi, pracownicy LTG posiadają kwalifikacje do prowadzenia specjalności Gas Technology and Renewable Energy na jak najwyższym poziomie.

 Język wykładowy – językiem wykładowym jest język angielski.

Kadra

Wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria, odbywające się częściowo w nowoczesnych zakładach przemysłowych, będą prowadzić pracownicy Politechniki Poznańskiej związani z Laboratorium Technologii Gazowych, wybitni pracownicy czołowych ośrodków akademickich polskich, m.in. Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i instytucji zagranicznych: Royal Institute of Technologyin Stockholm (Sweden), CIC biomaGune Centre for Cooperative Research in Biomaterials (Spain), Technical University Munich (Germany), Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research  Centre for Geosciences (Germany) oraz fachowcy z firm gazowniczych takich jak: PGNiG, Wielkopolska Spółka Gazownictwa, Krio Odolanów.

Program studiów

• Mass and heat flow (Przepływy ciepła i masy)

• Thermodynamic properties of flammable gases (Własności termodynamiczne gazów)

• Mechanics and dynamics of real gases (Mechanika i dynamika gazów rzeczywistych)

• Photovoltaics, Wind and Sun Energy (Energia wiatrowa, słoneczna i fotoogniwa)

• Management in gas industry (Przedsiębiorczość w gazownictwie)

• Geothermal Energy (Energetyka geotermalna)

• Biomass and waste gasification process (Zgazowanie biomasy i odpadów)

• Environmental protection technologies (Technologie ochrony środowiska)

• Pipeline networks and storage process of gas (Przesył i magazynowanie gazu)

• Industrial gas technologies (Przemysłowe technologie gazowe)

• Gas fired power units and plants (Gazowe urządzenia energetyczne i cieplne)

• Resources natural gases with elements of entrepreneurship (Zasoby gazów ziemnych

z elementami przedsiębiorczości)

• Designing of industrial gas facilities (Konstrukcja urządzeń zasilanych paliwami gazowymi)

• Control systems of gas and energy processes (Smart Grids – Telemetria)

• Gas Tubine (Turbiny gazowe)

• Gas Engines (Silniki gazowe)

• Safety of exploitation of gas fired units (Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn

energetycznych)

Rekrutacja

Rekrutacja na studia prowadzona jest na zasadach ogólnych Politechniki Poznańskiej –
Rejestracja kandydatów
Harmonogram rekrutacji

Studia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inżynier Przyszłości. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej.

 

Więcej informacji: www.ltg.put.poznan.pl