Konsultacje

Dr hab. inż. Tomasz Dobski:
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 061-665-2218
Pokój 822

dr inż. Przemysław Grzymisławski:
Po wcześniejszym uzgodnieniu
tel.: 061-665-2135
e-mail: przemyslaw.grzymislawski@put.poznan.pl
Pokój 822

mgr inż. Michał Gołębiewski:
Po wcześniejszym uzgodnieniu
tel.: 061-665-2135
e-mail: michal.e.golebiewski@doctorate.put.poznan.pl
Pokój 822