Projekt NCBiR

 

Projekt rozwojowy: N R06 0021 10

        Od dnia 01.12.2010 nasz zespół realizuje projekt rozwojowy pt.„Zagospodarowanie krajowych zasobów gazów niskokalorycznych – badania i optymalizacja spalania gazów ziemnych niskokalorycznych w układach kogeneracyjnych opartych o turbiny gazowe i silniki tłokowe małych mocy” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym celem tego projektu jest opracowanie technologii oraz wskazanie możliwości wykorzystania w energetyce niskokalorycznych gazów ziemnych. Paliwa takie charakteryzuj± się duża zawartością balastu (N2, CO2), który przed przemysłowym ich wykorzystaniem musi zostać usunięty na przykład metodami kriogenicznymi. Przesyłanie dużych ilości gazu do stacji oczyszczania a także sam proces usuwania balastu z gazu powoduje konsumpcje dużych ilości energii. St±d główne zadania ujęte w realizowanym projekcie nakierowane s± na wskazanie możliwości spalania nieoczyszczonego gazu bezpośrednio w silnikach oraz turbinach gazowych. Procesy takie wymagają przeprowadzenia dokładnej analizy własności termodynamicznych paliw niskokalorycznych, przeprowadzenie symulacji procesu spalania tych paliw w komorach spalania turbin oraz silników gzowych jak również opracowania algorytmów sterowania tymi procesami.

Termin zakończenia projektu 31.05.2011.