Publikacje

Artykuły w czasopismach

2008

1) T. Dobski, R. Ślefarski, R. Jankowski: Combustion gases in highly preheated air (HiTAC) technology, Archivum Combustionis, 2008, No 3, pp.173-186
2) Dobski T., Wawrzyniak J., ” Combustion of Natural Gases Differently Composed in Gas Engines Equipped with Ignition Prechamber”, Archivum Combustionis, Vol. 28 (2008) – No. 3-4, p 247-263
3) R. Ślefarski, T. Dobski, R. Jankowski: the tests of natura gas and propane combustion in HiTAC regenerative gas burner, Systems, vol. 13 special issue 2/2, 2008

Artykuły publikowane w materiałach konferencyjnych

2011

1) Dobski T., Rojewski J., Wawrzyniak J., “The analysis of the process of combustion of natural gases of high molar fraction nitrogen in reciprocating gas engines”, 7th Dessau Gas Engine Conference, 24-25 March, 2011, Dessau, Germany
2) D. Nowak, T. Dobski, R. Ślefarski, R. Jankowski, F. Magni: Experimental studies of crude oil combustion in a top-mounted silo combustor Proceedings of ASME Turbo Expo 2011: Power for Land, Sea and Air 6-10 June, 2011, Vancouver, Canada, GT2011-45248
3) Dobski T., Rojewski J., Sacha J., Grzymisławski P., “On the possibility of economic use of natural gases in the crude composition at energy equipment: industrial furnaces, gas engines and gas turbines”, 9th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, 26-29 April 2011, Estoril, Portugal
4) Sacha J., Chmielewski J., Rojewski J., Dobski T., “Study on combustion of natural gases in mixture with gases from biomass gasification”, European Gas Technology Conference EGATEC2011, 12-13 May 2011, Copenhagen, Denmark
5) Wawrzyniak J., Rojewski J., Grzymisławski P., Dobski T., „Optymalizacja pracy silników gazowych na tłoczniach gazu”, XIV Konferencja Gazterm, 16-18 Maja 2011, Międzyzdroje, Polska
6) Sacha J., Rojewski J., Grzymisławski P., Dobski T., „Analiza możliwości zwiększenia sprawności silników gazowych poza sezonem grzewczym”, XIV Konferencja Gazterm, 16-18 Maja 2011, Międzyzdroje, Polska
7) Grzymisławski P., Rojewski J., Dobski T., „Analiza możliwości zastosowania dużych pomp ciepła do ogrzewania budynków zasilanych w energię elektryczną wytworzoną w małych agregatach zasilanych gazem ziemnym”, XIV Konferencja Gazterm, 16-18 Maja 2011, Międzyzdroje, Polska
8) Rojewski J., Wawrzyniak J., Dobski T., “Analysis of industrial gas engines fueled with low- and high-caloric gases”, Smart Energy Strategies, 21-23 September 2011, Zurich, Switzerland
9) Sacha J., Rojewski J., Dobski T., “The analysis of the possibility of increasing energy efficiency of gas engines of the heating season”, Smart Energy Strategies, 21-23 September 2011, Zurich, Switzerland
10) Grzymisławski P., Dobski T.:“The analysis of the possibility of autonomous heating of large buildings using heat pumps receiving electricity from generators powered by natural gas.” Smart Energy Strategies 2011, ETH Zurich, Switzerland, 21-23 September 2011

2010

1) D. Nowak, T. Dobski, R. Ślefarski, F. Magni: Spray generator for the liquid fuel combustion, 7th International Conference on Multiphase Flow ICMF 2010, Tampa, FL USA, May 30-June 4, 2010
2) Dobski T., Nowak D., Chmielewski J., Jankowski R. Magni D.: On preliminary experimental experiences with crude oil combustion in strong swirl flow, ASME Turbo Expo 2010, 14-18 June Glasgow, Scotland
3) Slefarski R. Dobski T. Jankowski R. : Investigation of combustion of low calorific natural gases in HiTAC technology , 8th International Symposium of HiTACG 2010, 5-7 July, 2010, Poznan, Poland, 2010. – p. 401-404
4) Chmielewski J., Macieja M., Sacha J., Dobski T.: Investigation of kinetic of combustion single jet low calorific natural gases blended by H2 and CO, 8th International Symposium of HiTACG 2010, 5-7 July, 2010, Poznan, Poland, 2010. – p. 401-404
5) Wawrzyniak J., Rojewski J., Dobski T., “ Analysis of combustion of natural gas in blocked machines: engine-compressor for gas transportation on pipeline system”, XXI International Symposium on Combustion Processes, 14-17 September 2010, Międzyzdroje, Poland
6) Chmielewski J., Jankowski R.: Investigation of Velocity Distribution in Gas Combustion Chamber Using Laser Doppler Anemometry (LDA)” III InterTech, Poznan, 19-21 Maj 2010
7) Chmielewski J., Jankowski R., Sacha J., Dobski T.: Investigation of velocity profiles in combustion of gaseous and liquid fuels in flow with strong recirculation, XXI International Symposium on Combustion Processes, 14-17 September, 2010, Miedzyzdroje, Poland, 2010

2009

1) Chmielewski J., Ślefarski R, Dobski T.: Wyznaczanie parametrów termodynamicznych warunkujących powstawanie hydratów w gazociągach wysokiego ciśnienia, XII Konferencja Gazterm, 18-20 maja 2009, Międzyzdroje
2) T. Dobski: Gaz ziemny jako paliwo strategiczne w zasilaniu w ciepło i energię elektryczną aglomeracji miejskich, XII Konferencja Gazterm, 18-20 maja 2009, Międzyzdroje
3) R. Ślefarski, R. Jankowski, T. Dobski: Wysokosprawne spalanie gazów ziemnych w piecach przemysłowych.
4) R. Jankowski, T. Dobski: Spalanie gazów ziemnych w turbinach gazowych małej i średniej mocy, XII Konferencja Gazterm, 18-20 maja 2009, Międzyzdroje
5) J. Wawrzyniak, T. Dobski: Spalanie gazów ziemnych w silnikach gazowych – możliwości zwiększania sprawności silników i obniżania emisji związków szkodliwych, XII Konferencja Gazterm, 18-20 maja 2009, Międzyzdroje

2008

1) R. Ślefarski, R. Jankowski, T. Dobski: Combustion of crude composed natural gases in high temperature operating furnaces – flameless combustion, Smart Energy Strategies 2008, 8-10 September 2008, Zurich ETH, Switzerland
2) T. Dobski, R. Ślefarski, R. Jankowski, W. Kruszewski: Combustion of industrial gases: LPG, natural gas and low calorific gases in highly preheated air with divided streams of air and fuel, 7th International Symposium on HiTACG 2008, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand, 13-16 January, 2008
3) T. Dobski, J. Wawrzyniak, J. Chmielewski, M. Klimas: Combustion of natural gases strongly differing In properties in gas engines, XX Symposium on Combustion Processes, Pultusk-Poland, 3-5 September 2008
4) T. Dobski, R. Ślefarski, R. Jankowski, J. Chmielewski, M. Klimas, J. Wawrzyniak, W. Kruszewski, A. Barczyński: Utilization of crude natural gases from local fields as a method of lowering emission of carbon dioxide, Smart Energy Strategies, Zurich ETH, Switzerland, 8-10 September 2008, p. 42-44
5) J. Wawrzyniak, J. Chmielewski, M. Klimas, T. Dobski: Utilization of crude natural gases as fuel for gas engines, Smart Energy Strategies, Zurich ETH, Switzerland, 8-10 September 2008
6) T. Dobski, J. Wawrzyniak, R. Ślefarski, R. Jankowski, Jan Chmielewski: Spalania gazów ziemnych w turbinach gazowych, Kogeneracja w Energetyce, Kiekrz 26-27 listopad 2007

2007

1) T. Dobski, J. Wawrzyniak, R. Ślefarski, R. Jankowski, Jan Chmielewski: Pierwotne metody obniżenia emisji tlenków azotu ze spalania gazów ziemnych w wannach szklarskich Konferencja „Przemysł Szklarski” 2007, Ustroń 23-25 paĽdziernika 2007

2006

1) R. Ślefarski, R.Jankowski, T.Dobski: Combustion of low calorific natural gases in flameless technologies, Latsis Symposium 2006 in Research Frontiers in Energy Science and Technology, ETH Zurich, 2006

2002 – 2005

1) Ślefarski R., Jankowski R., Dobski T.: Investigation of combustion of low calorific natural gases in regenerative gas burners with very preheating air, poster session of XIX International Symposium on Combustion Processes, Wisła 29 August-2 September 2005
2) T. Dobski, W. Kruszewski,: A. Świderski, R. Ślefarski, R. Jankowski, W. Blasiak: An combustion of low calorific natural gases in regenerative gas burner in semi-industrial combustion chamber, 6th HiTACG – International Symposium on Highly Preheated Combustion and Gasification, Essen – Germany, October 2005
3) Dobski T., W. Kruszewski, A. Ślefarski , R. Jankowski, R. Goraj, „The Fields of Low Caloric Natural Gases in Western Poland as a Potential Way to the Lowering Emission of CO2 by Burning in Small CHP Gas Turbines T”, Proceedings of The ASME-ZSIS, International Termal Science Seminar II, , 29-30 April 2004 Bled, Slovenia
4) Dobski T., J.Kos, J.Buraczewski „Combustion of Extra Low Caloric Value Natural Gas In Gas Turbine”, International Conference on Gas Turbine Technologies Brussels, 10/11 July 2003,
5) Dobski T., W.Kruszewski, M.Kuliński, „Combustion of low caloric natural gases in gas turbine combustors”, State of art on gas turbine resereach in Poland, wyd. Przez CAME GT , ISBN 83916598-8-7,2003, pp 67-72
6) Dobski T., Świderski A., Kruszewski W., Kuliński „Combustion of low Caloric Natural Gases in Post Flame Reactants with Temperatures Higher Than Selfignition”, XVIII International Symposium on Combustion Processes. 2003 Conference Proceedings p 31
7) Dobski T., Szewczyk D., Świderski A., Kruszewski W. „Combustion of jets of low caloric natural gases in highly preheated oxidizers”. 5TH International Symposium an High Temperature Air Combustion and Gasification, October 28-30,2002 , Yokohama, Japan , D3-D3-11
8) Dobski Tomasz, Kruszewski Wojciech,Świderski Artur „Combustion of Low Caloric Natural Gases at Industrial Boilers”, 6TH Europen Conference on Industrial Furnaces and Boilers, Estoril-Lisbon-Portugal 2-5 April 2002,