Oferta dla przemysłu

Szanowni Państwo,
zespół Laboratorium Technologii Gazowych od wielu lat pomaga w rozwiązywaniu problemów technologicznych oraz wprowadzaniu onnowacyjnych technologii swoim Partnerom przemysłowym. W zależności od potrzeb, nasze prace badawcze realizujemy na obiektach Partnerów przemysłowych lub w naszym laboratorium badawczym.
Poniżej prezentujemy obszary, w jakich oferujemy Państwu współpracę.

1. Optymalizacja i badania procesów spalania paliw gazowych i ciekłych w urządzeniach energetycznych:

 • gaz ziemny,
 • biogaz,
 • syngaz,
 • gazy niskokaloryczne,
 • olej opałowy,
 • mazut.
 

2. Pomiary składu spalin: NO/NO,X, CO, CO2, O2, VOC oraz NH3, SO2
3. Badanie składu paliw gazowych oraz obliczenia parametrów paliw zgodnie z normami.
4. Opracowanie technologii zagospodarowania energii odpadowej z procesów przemysłowych (niskotemperaturowa i wysokotemperaturowa energia cieplna, energia chemiczna paliw).  
5. Projektowanie systemów spalania nestandardowych paliw gazowych.
6. Obliczenia numeryczne procesów cieplnych, w tym procesów spalania za pomocą programów Cantera, Ansys FLUENT, OpenFOAM.
7. Obliczenia parametrów termodynamicznych paliw za pomocą programów GERG, ThermoFluid, Reflux.
8. Bilanse energetyczne oraz badania przepływowe maszyn takich jak silnik gazowe i kotły energetyczne.  
9. Badania procesów cieplnych w laboratorium badawczym wyposażonym w:

 • komory badawcze o mocy do 400kW,
 • anemometr laserowy,
 • analizatory spalin, chromatograf gazowy,
 • sondy aspiracyjne do poboru spalin,
 • układ do mieszania paliw gazowych z zespołem przepływomierzy masowych,
 • system diagnostyczny do silników gazowych.
10. Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania paliw gazowych w energetyce i przemyśle.  

Przykładowe zrealizowane zlecenia:

 1. Badania procesu spalania surowej ropy naftowej w modelowej komorze spalania turbiny gazowej, Alstom (obecnie GE).
 2. Qualitative Analysis of Thermal Energy Storage Concept, Alstom (obecnie GE).
 3. Badanie tłumienia ultradźwięków w atmosferze metanu, FLUENTA AS.
 4. Badanie procesu spalania gazów powstałych w procesie gazyfikacji w doświadczalnej komorze spalania, ICS Poznań.
 5. Obniżenie emisji związków toksycznych przy spalaniu gazu paliwowego na motosprężarkach GMVH12 na tłoczni w Odolanowie przy zachowaniu zużycia gazu paliwowego, PGNiG S.A.

Kontakt:
Dr inż. Rafał Ślefarski
Politechnika Poznańska
Katedra Techniki Cieplnej
Laboratorium Technologii Gazowych
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
NIP 777-00-03-699
tel. (+48) 61 665 22 18
tel. (+48) 61 665 21 35
e-mail: rafal.slefarski(AT)put.poznan.pl

Oferta do pobrania: oferta_LTG_2018