Laboratorium

Laboratorium nasze wyposażone jest w nowoczesny sprzęt pomiarowy i badawczy.

Współpraca z przemysłem zmusza nas do stałej rozbudowy i poszerzania naszego warsztatu pracy. Obecnie dysponujemy aparaturą badawczą takich znanych firm jak:Beckman, MRU, Keithley, Kistler, Endress-Hauser, Lima-therm, Czaki i innych.

W laboratorium znajdują się stoiska do badań: sprawności energetycznej kotłów gazowych (wiszących i stojących), komora badawcza o wymiarach 1200x1200x2400 do testowania i badania palników gazowych, kocioł wodny niskotemperaturowy z powiekszoną komorą spalania, stoisko do badania składu i własności gazów ziemnych oraz komora do badania spalania oleju ciężkiego.

Ponadto posiadamy własne konstrukcje wymienników ciepła oraz sond pomiarowych służących do pomiaru temperatury metod± suction pyrometer oraz pomiaru rozkładu natężenia ciepła w komorze spalania.

Zdjęcie lewe: Komora badawcza 1200x1200x2700 mm, dla temperatury sięgajacej 1350oC. Zdjęcie prawe: HiTAC – badawczy palnik gazowy (zaprojektowany przez Nippon Furnace Koyo- NFK), moc 250 kW

Sprawność cieplna dzięki rekuperatorom sięgająca 70%. Temperatura powietrza pomiędzy regeneratorem a dyszą powietrzną sięga 950oC.


Stoisko do badania spalania i przepływu pojedynczej strugi gazu wtryskiwanej w gazy popłomieniowe w temperaturze 1100oC za pomoc± wizualizacji Schlieren i cyfrowej kamery UV

To jest standardowe stanowisko do modelowania spalania paliw ciekłych i gazowych w technologii bezpłomieniowej. Wymiar kanału komory badawczej wynosi 0,15 m (głębokość) i 0,2 m (szerokość). Wysokość komory wynosi 1,14 m, a objętość całkowita komory badawczej to 0,034 m3.


Stoisko do badań eksperymentalnych spalania gazów w silnie zawirowanym przepływie przy podwyższonej temperaturze i zwiększonym ciśnieniu

Umożliwia podgrzewanie utleniacza doprowadzanego do procesu do temperatury 450 oC. Maksymalne nadciśnienie panujące w komorze wynosi 1 bar.


Stoisko do badania palników gazowych i olejowych. Komora ma długość 2300 mm i przekrój 600×600 mm

Na zdjęciu: Wyposażone w instalacje do spalania oleju ciężkiego. Spód komory spalania jest chłodzony powietrzem, dla przepływu ciepła 150 kW. temperatura pracy 1300oC.


Stoisko dydaktyczno-badawcze kotłów gazowych


Stacja pomiarowa średniego i niskiego ciśnienia


Stoisko do wizualizacji płomienia metodą Schlieren